TSARSKAYA CHARKA VODKA SILVER 40%

TSARSKAYA CHARKA VODKA SILVER 40%

TSARSKAYA CHARKA VODKA SILVER 40%

Okrem štvornásobnej uhlíkovej filtrácii prechádza vodka Tsarskaya Charka silver vo fľaši typu "Shtof" aj dvojstupňovým čistením cez strieborné filtre.